Oportunităţi de finanţare

Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă o nouă provocare pentru companiile româneşti. Prioritatea actuală este adaptarea rapidă la mediul concurenţial şi valorificarea noilor oportunităţi.

Oportunităţile de finanţare sunt nenumărate. Fondurile structurale oferă posibilitatea fiecărei persoane să-şi transforme ideile de afaceri  în realitate.

Fie că doreşti să porneşti o nouă afacere ori vrei să îţi dezvolţi, extinzi sau modernizezi afacerea curentă şansa este de partea ta. Poţi să beneficiezi de finanţare nerambursabilă şi pentru crearea sau dezvoltarea unei noi unităţi strategice de afaceri.

Împreună vom analiza domeniul tău de activitate şi vom identifica oportunităţile de investiţii prin proiecte cu finanţare nerambursabilă. Iată o mică parte din acţiunile care s-ar putea finanţa:


  • înfiinţarea de noi înterprinderi;
  • diversificarea producţiei prin lansarea de noi produse sau servicii;
  • modernizarea întreprinderii (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie), echipamente pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, reducerea emisiilor din atmosferă;
  • îmbunătăţiri aduse infrastructurii, transportului;
  • încurajarea turismului (urban, rural);
  • instruire specializată a personalului;
  • achiziţionarea de software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
  • elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare;
  • achiziţia de servicii de consultanţă specializată etc.


  • Doresc mai multe informaţii.