Servicii

1. Managementul afacerii

    1.1 Sisteme de management al resurselor umane
    1.2 Managementul schimbării
    1.3 Managementul cunoştinţelor

2. Managemenul proiectelor cu finanţare europeană

    2.1 Consultanţă pentru pregătirea proiectului:


      Realizarea documentaţiei şi implementarea proiectului. Rol activ pe tot parcursul desfaşurării proiectului:
            - Evaluarea şi ierarhizarea necesităţilor companiei; identificarea posibilitatilor de finanţare a acestora; verificarea eligibilităţii               clientului şi a proiectului de finanţare;
            - Documentaţia de pregătire iniţială a proiectului;
            - Studiul de fezabilitate;
            - Memoriul tehnic, documentaţia pentru avize;
            - Studiul de piaţă necesar proiectului;
            - Planul de afaceri;
            - Cererea de finanţare;
            - Analiza economico-financiară;

    2.2 Consultanţă pentru implementarea proiectului:

            - Proiect tehnic, caiet de sarcini şi detalii de execuţie;
            - Dosare de achiziţie;
            - Raportări lunare, trimestriale şi finale;
            - Dosarele de plată;
            - Asistenţa tehnică şi managerială pe tot parcursul implementării;
            - Realizarea raportului de evaluare a activitaţilor de implementare.

3. Managementul calităţii

4. Marketing